New Icons

De serie New Icons uit 1999 is het resultaat van vijf jaar werk. Schmets geeft de verering van vrouwen vorm en refereert aan de verering van de Heilige Maagd Maria. Jonge, bekende Nederlandse vrouwen als Katja Schuurman, Georgina Verbaan, Sascha de Boer en Caroline Tensen poseren als moderne heiligen, halfbloot met aureool of stralenkrans. Symbolische elementen en Latijnse teksten, soms uit de Maria-verering, vormen de religieuze context van de veertig schilderijen.